Skip Navigation or Skip to Content

Convenant ondertekend voor veilig ondernemersklimaat in de regio Amsterdam-Amstelland

31 januari 2023
1 min leestijd

Maar liefst 21 partijen uit zowel de publieke als private sector hebben maandag 30 januari hun handtekening gezet onder het convenant voor Platform Veilig Ondernemen (PVO) Amsterdam-Amstelland. Met de ondertekening zetten de partijen hun samenwerking voort om het ondernemersklimaat in de regio Amsterdam-Amstelland veiliger te maken.

Veiligheidsmaatregelen

In het platform worden via publiek-private samenwerking afspraken gemaakt over veiligheidsmaatregelen die ondernemers weerbaarder maken tegen criminaliteit in en om de onderneming. Een onveilig ondernemersklimaat heeft grote gevolgen op verschillende terreinen. Te denken valt aan het vertrek van ondernemingen, leegstand, overlast, een negatief imago en een verminderde leefbaarheid in wijken en buurten.

Drie speerpunten

De overheid en het georganiseerde bedrijfsleven in de regio Amsterdam-Amstelland zijn het erover eens dat concrete acties en maatregelen nodig zijn om een veilig ondernemersklimaat te bevorderen. De partners van PVO Amsterdam-Amstelland richten zich op drie speerpunten: cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, ondermijnende criminaliteit en vermogenscriminaliteit. De focus in het convenant ligt op preventie want ook met betrekking tot een veilig ondernemersklimaat is voorkomen beter dan genezen.

Uitgangspunt voor de samenwerking tussen de partijen is een gedeelde verantwoordelijkheid voor een veilig ondernemersklimaat. Naast inbreng van capaciteit brengen de partners ook financiële, organisatorische of communicatieve middelen in. De partners mogen binnen wettelijke kaders informatie met elkaar delen. Het convenant heeft een looptijd tot 31 december 2026.

Deelnemende organisaties en instanties

De partijen die hun handtekening hebben gezet zijn naast de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam (inclusief stadsgebied Weesp), Diemen, Ouder-Amstel en UithoornOpenbaar Ministerie Amsterdam (OM), Politie Eenheid Amsterdam, Stadsdeelbesturen Amsterdam, MKB Amsterdam, VNO-NCW West, Ondernemingsvereniging Regio Amsterdam (ORAM), Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amsterdam, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amstelland, Ondernemersvereniging Westpoort, Vereniging Bedrijven Amsterdam Noord (VEBAN), Stichting Zuidoost City, Vereniging Amsterdam City, Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD), Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) en Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA).