Skip Navigation or Skip to Content

INretail onderzoek: winkelcriminaliteit groeit

31 maart 2023
2 min leestijd

Winkelcriminaliteit

De Winkelcriminaliteit stijgt, constateert 86% van de ondernemers in de non-food retail. Dat blijkt uit actueel onderzoek van INretail en NSO Retail. Diefstal spant de kroon: 80% van de ondernemers kreeg er de afgelopen twaalf maanden in hun winkel mee te maken.

Meer prioriteit

Geweld, intimidatie en agressie staan met 36% op de tweede plaats. Vernielingen en beschadigingen volgen daarna. Oplichting, witwassen en fraude staan op plek vier. Een derde van de ondernemers meldt het groeiende aandeel van cybercriminaliteit. Bestrijding van winkelcriminaliteit heeft meer prioriteit nodig, vindt INretail.

Ondermijnend voor welzijn

“Winkelcriminaliteit ondermijnt het welzijn van mensen. Retailers ervaren financiële (84%) en emotionele (83%) gevolgen. De confrontatie met criminaliteit hakt er ook in bij medewerkers en klanten die het helaas meemaken. De impact daarvan mag door overheden niet worden onderschat. Het blijft nodig om prioriteit aan criminaliteitsbestrijding te geven.”

Veiligheid- en preventiemaatregelen

Ondernemers nemen zelf veel veiligheid- en preventiemaatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de installatie van camera’s (76% en zelfs 91% bij tabak- en gemakwinkels), alarmerings- en beveiligingssystemen (72%) en bijvoorbeeld vals geld detectieapparatuur (57%). Meer dan 60% roomt cash geld af uit kassa’s. Verlichting in en om de winkels is ook onderdeel van preventiemaatregelen die ondernemers nemen, naast investeringen in trainingen voor medewerkers in het herkennen en handelen bij verdacht gedrag of situaties (38%).

Agenderen

Uit het onderzoek blijkt dat 60% van de ondernemers niet bekend is met het ‘camera in beeld’ systeem. Bedrijven en burgers kunnen vrijwillig hun camera’s aanmelden bij dit politiesysteem. Na een misdrijf kunnen daardoor beelden gericht worden opgevraagd voor de opsporing van daders. Ook weet bijna de helft van de ondernemers niet dat gemeenten een collectief winkelverbod kunnen instellen voor winkelgebieden, waarmee overlastplegers worden geweerd. Beide opties moeten ondernemers en politie in hun overleg met gemeenten vaker agenderen. INretail gaat leden en ondernemersverenigingen actief attenderen op deze mogelijkheden. Tenslotte is meer dan 80% van de ondernemers niet bekend met het ‘first offender’ reprimande beleid van de politie. Bij deze landelijke regeling krijgt een meerderjarige winkeldief die voor het eerst wordt betrapt een uitbrander en een registratie in een landelijk politiesysteem. Er wordt dan niet doorgepakt met een strafzaak of vervolging.

(Bron: INRetail.nl)