Skip Navigation or Skip to Content

OM en politie delen Cybercrimebeeld Nederland 2024

18 juni 2024
2 min leestijd

Vorig jaar werden 2,3 miljoen Nederlanders getroffen door een vorm van online criminaliteit. Het recent gepubliceerde Cybercrimebeeld Nederland (CCBN) schetst een beeld van het cybercrimedomein, specifiek vanuit het perspectief van het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. In dit artikel delen we de belangrijkste bevindingen voor jou als ondernemer.

Focus complexe online criminaliteit 
In de eerste editie van het tweejaarlijkse Cybercrimebeeld Nederland wordt de focus gelegd op complexe online criminaliteit gericht op ICT-systemen. Mensen en ook bedrijven, lijden enorme financiële schade door de gevolgen van cybercrime. Daarnaast tast het ook het vertrouwen in elkaar en de digitale infrastructuur aan.

Cybercrimebeeld 2024: de belangrijkste bevindingen
Technisch onderlegde criminelen bieden steeds vaker hun diensten, producten en handleidingen aan: cybercrime-as-a-service. Hierdoor wordt het voor steeds meer mensen mogelijk om cybercrime te plegen zoals DDos aanvallen of zelfs phishingpanels, die kant en klaar te koop zijn…

Ontwikkelingen
In het rapport omschrijven het OM en de politie de volgende trends en ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit.

  • Er staan steeds meer cybercrimeverdachten voor de rechter die jonger zijn dan 25 jaar.
  • Cybercriminelen stappen steeds meer af van het versleutelen van data als afpersingstactiek. In plaats daarvan kopiëren ze data en gaan meteen over tot afpersing. Data wordt ook verrijkt door datasets met elkaar te combineren.
  • Cyber-officieren van justitie zien de grens tussen cybercrime en meer traditionele criminaliteit vervagen. Het beeld dat cybercriminelen zich alleen bewapenen met een toetsenbord gaat niet altijd op.
  • Er zijn Nederlandse hostingbedrijven en datacenters die zich legitiem voordoen maar weinig verantwoordelijkheid nemen om de hoeveelheid strafbaar materiaal op eigen servers te beperken of met de eigen diensten adverteren op de criminele markt en zo actief cybercrime faciliteren. Ondanks verbeterde wetgeving die de Digital Services Act (DSA) biedt, blijft er dus ruimte voor twijfelachtige verdienmodellen.
  • De schade voor bedrijven – zo wordt omschreven – bestaat niet alleen uit de initiële materiele schade, maar ook uit naweeën zoals reputatieschade, privacyschendingen en psychische problemen. Als je slachtoffer wordt van criminaliteit, kan dat dus grote impact hebben. Ondernemers en veiligheidsprofessionals vertellen op deze pagina over hun ervaringen en delen hoe zij hun veiligheid versterkten.

Schade voor bedrijven
De schade voor bedrijven – zo wordt omschreven – bestaat niet alleen uit de initiële materiele schade, maar ook uit naweeën zoals reputatieschade, privacyschendingen en psychische problemen. Als je slachtoffer wordt van criminaliteit, kan dat dus grote impact hebben. Ondernemers en veiligheidsprofessionals vertellen op deze pagina over hun ervaringen en delen hoe zij hun veiligheid versterkten.

Zo bescherm je jouw bedrijf tegen cybercrime
Voor je het weet bescherm je je bedrijf tegen cybercriminelen. Kijk daarom eens in onze agenda! Regelmatig organiseren we bij jou in de regio een activiteit rondom het thema cybercrime. Bovendien hebben we in samenwerking met het Digital Trust Center een folder opgesteld. Hierin staan 7 makkelijk toepasbare maatregelen die de start zijn van jouw digitale weerbaarheid. De folder is hier te lezen.