Skip Navigation or Skip to Content

Terugblik landelijke aftrap Week van de Veiligheid

23 oktober 2023
2 min leestijd

Maandag 9 oktober ging de Week van de Veiligheid van start met een landelijke aftrap, georganiseerd door Platform Veilig Ondernemen (PVO). De aftrap bracht ondernemers, professionals vanuit de overheid en experts vanuit het bedrijfsleven samen om het startschot te geven voor een week gewijd aan de aanpak van agressie en geweld. Het evenement vond plaats in het prachtige Hotel Arena te Amsterdam en werd bezocht door ruim honderd deelnemers. De dag bood een waardevolle gelegenheid om ervaringen te delen en ideeën te genereren, met als doel de veiligheid voor ondernemers en hun personeel te verbeteren.

Inspirerende sprekers en interactieve sessies
Het evenement werd geopend door Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid. Hij benadrukte het belang van samenwerking en innovatie bij het aanpakken van veiligheidsuitdagingen: “Dit evenement toont aan hoe gezamenlijke inspanningen kunnen leiden tot vernieuwende oplossingen voor veiligheidsvraagstukken.”
Het programma omvatte boeiende lezingen van Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, en Maurits Sanders, een expert op het gebied van publiek-private samenwerking. Beide sprekers schetsten de problematiek rondom agressie en geweld en onderstreepten het cruciale belang van samenwerking tussen ondernemers en overheid voor een effectieve aanpak. Tijdens het evenement vond er ook een paneldiscussie met ondernemers en een interactieve brainstormsessie plaats, waarbij deelnemers de gelegenheid kregen om hun ideeën te delen en te bespreken. Deze open uitwisseling van gedachten en ervaringen resulteerde in waardevolle inzichten.

Ondersteuning van lokale overheden
Burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, sprak de aanwezigen toe via een videoboodschap: “Het tegengaan van agressie en geweld vereist de inzet van zowel publieke als private partijen. De aanpak van winkelcriminaliteit in het kernwinkelgebied van Amsterdam is hiervan een goed voorbeeld. Partijen werken hier intensief samen om het ondernemersklimaat weer veilig en leefbaar te maken. Dit soort samenwerkingsverbanden zouden verder uitgebreid moeten worden.”

Burgemeester Tjapko Poppens van gemeente Amstelveen voegt hieraan toe: “Deze aftrap toont aan dat we gezamenlijk streven naar een veiligere samenleving, waarin agressie en geweld geen plaats hebben. Samen met lokale ondernemers, gemeenten en veiligheidspartners, hebben we met succes een aantal initiatieven opgezet. Bijvoorbeeld het ‘Stay On Track’ programma, bestaande uit een divers aanbod van interactieve sprekers en themagerichte groepssessies. Hierbij gaan de ondernemers en experts met elkaar in gesprek en delen zij informatie om verdachte activiteiten snel te signaleren en aan te pakken. Dit heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de veiligheid van onze stad en toont aan hoe effectieve publiek-private samenwerking ons helpt om het ondernemersklimaat in Amstelveen nog leefbaarder te maken.”

De aftrap werd vastgelegd door ervaren wandtekenaars. Zie hieronder het eindresultaat:

Wandverslag PDF

Klik hier voor de foto's van de aftrap