Skip Navigation or Skip to Content

Vereniging Bedrijven Amsterdam Noord

Vereniging Bedrijven Amsterdam Noord (VEBAN) heeft op dit moment bijna 300 leden en blijft groeien. Een groot ledenbestand zorgt voor een uitgebreid netwerk en een sterke positie bij belangenbehartiging. VEBAN is er voor alle bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de dynamiek van groeiend Amsterdam Noord. Als lid krijgen bedrijven toegang tot het netwerk en zijn zij vindbaar voor het bedrijfsleven. VEBAN behartigt de collectieve belangen bij de lokale overheid. De voordelen van een lidmaatschap:

  • Een groot netwerk – VEBAN heeft een actief netwerk met 300+ leden. De events zijn laagdrempelig, gezellig en informeel.
  • Collectief – VEBAN is een sterk collectief. Samen staan we sterk en kunnen we de stem van de ondernemer vertegenwoordigen.
  • Goed geïnformeerd – VEBAN is op de hoogte en actueel betrokken. Zij informeert haar leden over wat er speelt in Noord.
  • Invloed – VEBAN heeft invloed in de politiek en maakt een vuist voor haar leden richting de centrale stad.

Het lidmaatschap van VEBAN is bedrijfsmatig en kan alleen worden aangegaan door bij de KvK geregistreerde organisaties. Leden hebben economische activiteit in Amsterdam-Noord. Of in geval van aantoonbare binding met/betrokkenheid bij het werkgebied. Het lidmaatschap geldt voor de periode van een kalenderjaar en behoudens opzegging en steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd.

Vereniging Bedrijven Amsterdam Noord (VEBAN)