Skip Navigation or Skip to Content

Evelien van Damme

Onafhankelijk Projectleider

Evelien is onafhankelijk projectleider van de Straatgerichte Aanpak Aantrekkelijke Winkelgebieden. In deze aanpak wordt een publiek-private samenwerking opgebouwd om winkelgebieden in Amsterdam te versterken en samen te werken aan de aantrekkelijkheid en veiligheid van een gebied. Want samen maken we de stad nog mooier!
Samen signaleren, kansen pakken, vooruit kijken en elkaar versterken dat is waar Evelien zich graag voor inzet.

De teams van de Straatgerichte aanpak werken nauw samen met wijkagenten, coördinatoren veiligheid en ondermijningsspecialisten, zodat eventuele zorgelijke signalen op de juiste plek landen. De Straatgerichte aanpak zorgt voor een breed gedeelde visie en ambities en pakt in gezamenlijkheid acties op die nodig zijn om het gebied aantrekkelijk en veilig te houden. Elke straat en elke ondernemer heeft een verhaal en is uniek, dat moeten we koesteren en versterken. Het is dan ook het allerleukst om hiervoor samenwerkingen op te zetten, krachten te bundelen en verbindingen te maken op allerlei verschillende manieren in de Straatgerichte Aanpak Aantrekkelijke Winkelgebieden.”

Evelien van Damme Onafhankelijk Projectleider