Skip Navigation or Skip to Content

Cybercriminaliteit in regio Amsterdam-Amstelland

Cybercrimelen

Iedereen kan te maken krijgen met cybercriminaliteit. Je hoeft geen computer of internetaansluiting te hebben om slachtoffer te worden. De meeste telefoons en bankpassen hebben computerchips die kunnen worden gemanipuleerd. Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercriminaliteit. Criminelen gebruiken speciale apparatuur en software voor het plegen van cybercrime.

Word geen slachtoffer

Jouw onderneming 100% digitaal veilig maken is bijna onmogelijk. Alert zijn en weten waar je op moet letten helpt en is dus belangrijk. Je kunt maatregelen nemen om de kans om slachtoffer van cybercriminaliteit te worden zo klein mogelijk te maken.

Wat is cybercriminaliteit?

Onder cybercriminaliteit verstaan we strafbare feiten die gepleegd worden met ICT-middelen, gericht tegen andere ICT middelen. Veel voorkomende voorbeelden van cybercriminaliteit zijn: het stelen van klantgegevens, nepfacturen en bevriezing van systemen. Daarnaast komt ook steeds meer gedigitaliseerde criminaliteit voor waarbij klassieke delicten online gepleegd worden, zoals internetoplichting, afpersing via e-mail en phishing. Een combinatie van beide verschijningsvormen is ook mogelijk, bijvoorbeeld het inloggen op een account met inloggegevens die via phishing zijn gestolen.

Basisscan Cybercriminaliteit

Steeds meer bedrijven krijgen steeds vaker te maken met een cyberincident. De vraag is inmiddels niet meer óf, maar wanneer jij en jouw onderneming hiermee te maken krijgen. Als ondernemer is het dus belangrijk om de cyberweerbaarheid op orde te hebben. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Je weet misschien niet waar je moet beginnen en ziet wellicht zaken over het hoofd. Digital Trust Center, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft voor ondernemers de Basisscan Cyberweerbaarheid ontwikkeld. Deze scan kun je in 5 tot 10 minuten uitvoeren en geeft direct inzicht in de  cyberweerbaarheid van jouw onderneming. Klik op de link voor de Basisscan Cyberweerbaarheid.

Hackhelpdesk

Je bent gehackt, wat nu? Bij de Hackhelpdesk kun je terecht voor eerste hulp bij cybercrime voor ondernemers. Bekijk in het filmpje wat de Hackhelpdesk voor jou kan doen. Voor meer informatie ga je naar www.hackhelpdesk.nl.

Slachtoffer van cybercrime: wat moet ik doen?

Voor het melden van cybercrime kun je het landelijk telefoonnummer van de politie bellen (0900-8844) om aangifte te doen. Waar moet je bij aangifte van cybercrime op letten? Zorg dat als je zelf geen aangifte doet, maar jouw hostingbedrijf of bijvoorbeeld webbouwer, dat zij een machtiging namens jouw bedrijf hebben om aangifte te doen. Neem eventuele logbestanden mee (deze bevatten mogelijk sporen, indicaties en bewijzen) en noteer alvast de (contact)gegevens van de aangever.

Maak een lijst van de schade:

  • Welke systemen zijn geraakt?
  • Wat zijn de netwerkinfrastructuur en netwerkadressen?
  • Welke veiligheidsmaatregelen (zoals virusscanners en firewalls) heb je genomen?
  • Was er een dreigement of waren er andere bijzondere omstandigheden?
  • Wat is de geschatte (economische en imago) schade en hoeveel (persoons)gegevens zijn getroffen?
  • Welke (herstel)acties heeft (of gaat) jouw bedrijf ondernomen na het ontdekken van het incident.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Als bij een cybercrime-incident persoonsgegevens zijn geraakt, kan jouw bedrijf verplicht zijn om dit te melden. Raadpleeg hiervoor de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Samen Digitaal Veilig

Bescherm jij jezelf tegen internetcriminelen? Als ondernemer heb je vaak niet de tijd en kennis om je goed tegen digitale dreigingen te beveiligen. Er is hulp: Samen Digitaal Veilig helpt je met het slim invoeren van een paar simpele maatregelen die jouw digitale veiligheid snel verhogen!  Zie hier tien vragen die je kan stellen aan jouw ICT-leverancier!

De preventieve aanpak van PVO Amsterdam-Amstelland

Het is belangrijk om cybercrime te voorkomen en te bestrijden, omdat het niet alleen de betreffende sector schaadt, maar ook de samenleving als geheel. Hiervoor is het belangrijk dat de samenwerking tussen de overheid en de sector versterkt wordt. PVO Amsterdam-Amstelland faciliteert en stimuleert dat, onder andere door trainingen of Cybersecurity Boost Sessies. Daarnaast is ons doel om de bewustwording over dit probleem bij de betrokken partijen te vergroten. Dit doen wij onder andere door bijeenkomsten en voorlichtingen te organiseren.

Bent u geholpen met deze informatie?