Skip Navigation or Skip to Content

Ondermijning in regio Amsterdam-Amstelland

Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Hierdoor worden legale bedrijven misbruikt voor criminele activiteiten. Dit gebeurt in diverse sectoren, zoals in de transport en logistiek, agrarische sector en op bedrijventerreinen. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Dit noemt men ook wel ondermijning.

Ondermijning kan (grote) financiële en economische schade aanrichten en heeft vele gezichten. Het kan gaan om fraude met betaalproducten (skimming, phishing e.d.), underground banking, illegale bewoning, arbeidsuitbuiting, stahplekken en nog veel meer. Als ondernemer kun je veel zelf doen aan preventie.

Ondermijning op bedrijventerreinen en in de winkelstraat

Ondermijning op bedrijventerreinen en in de winkelstraat kan verschillende vormen aannemen, hier zijn enkele voorbeelden:

> Drugshandel. Criminelen kunnen bedrijfsgebouwen huren of kopen om er illegale activiteiten zoals drugshandel te ontplooien. Dit kan leiden tot overlast voor de omgeving en kan de veiligheid van werknemers en buurtbewoners in gevaar brengen.

> Mensenhandel. Criminele organisaties kunnen bedrijfspanden gebruiken als dekmantel voor mensenhandel. Mensen kunnen in de gebouwen worden vastgehouden en gedwongen om illegale activiteiten uit te voeren.

> Illegale prostitutie. Ondermijners kunnen bedrijfspanden gebruiken om illegale prostitutie te faciliteren. Dit kan gepaard gaan met overlast en kan de veiligheid van werknemers en buurtbewoners in gevaar brengen.

> Fraude. Criminelen kunnen bedrijven op bedrijventerreinen gebruiken om fraude te plegen, zoals belastingontduiking en witwassen van geld.

> Illegale verhuur van panden. Criminelen kunnen bedrijfspanden illegaal verhuren, wat kan leiden tot onveilige situaties voor huurders en hun omgeving

Ondermijning in de sierteeltsector

Ondermijning in de sierteeltsector kan op verschillende manieren plaatsvinden, waaronder:

> Illegale activiteiten. Denk hierbij aan vervoeren verdovende middelen als hennep of andere drugs, wapens, diefstal of illegale handel.

> Corruptie. Corruptie kan plaatsvinden bij de verkoop van producten, de toewijzing van subsidies, vergunningen en certificeringen, en de aanbesteding van projecten.

> Witwassen van geld. Criminele organisaties proberen geld te witwassen door de sierteelt sector te gebruiken als dekmantel. Bijvoorbeeld door het kopen van onroerend goed, het oprichten van bedrijven en het investeren in de sector.

> Mensenhandel. In de sector kunnen mensenhandel en gedwongen arbeid voorkomen. Hierbij zijn werknemers bijvoorbeeld onder valse voorwendselen naar Nederland gehaald en worden ze uitgebuit.

> Milieucriminaliteit. De sierteelt sector kan ook worden gebruikt voor milieucriminaliteit, zoals gewasbeschermingsmiddelen of het niet naleven van milieuwetten.

Ondermijning in het Noordzeekanaalgebied en haven

Ondermijnende activiteiten in deze gebieden zijn onder andere:

> Infiltratie van criminele organisaties in de havenlogistiek

> Handel en in- en doorvoer van illegale goederen, zoals drugs en wapens

> Drugstransport

> Geld witwassen

Melding maken van ondermijning

Het is belangrijk dat je verdachte signalen meldt. Dit kan bij ‘Meld Misdaad Anoniem’. Dit meldpunt is dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 0800-700, of maak online een melding via de website www.meldmisdaadanoniem.nl. Zij geven meldingen vervolgens anoniem door aan de politie en andere relevante instanties om actie te ondernemen tegen ondermijnende criminaliteit.

De preventieve aanpak van PVO Amsterdam-Amstelland

Het is belangrijk om ondermijning in alle sectoren te voorkomen en te bestrijden, omdat het niet alleen de betreffende sector schaadt, maar ook de samenleving als geheel. Hiervoor is het belangrijk dat de samenwerking tussen de overheid en de sector versterkt wordt. PVO Amsterdam-Amstelland faciliteert en stimuleert dat, onder andere in de vorm van een certificering. Daarnaast is ons doel om de bewustwording over dit probleem bij de betrokken partijen te vergroten. Dit doen wij onder andere door bijeenkomsten en voorlichtingen te organiseren.

Meer over ons aanbod

PVO Amsterdam-Amstelland biedt in samenwerking met partners meerdere tips en tools. Klik op de link om naar de (externe) website te gaan of materiaal te downloaden:

Heb je interesse in ondersteuning van het PVO om ondermijning tegen te gaan? Lees meer over ons aanbod of neem direct contact met ons op. We adviseren je graag.

Bent u geholpen met deze informatie?