Skip Navigation or Skip to Content

Wapens en jongeren in regio Amsterdam-Amstelland

Het is niet normaal dat jongeren met een mes op zak lopen. Het aantal ernstige steekwapenincidenten onder minderjarigen is nog steeds zorgwekkend hoog. In het actieplan Wapens en Jongeren hebben lokale en landelijke organisaties, waaronder de retail, afgesproken samen het wapenbezit onder jongeren terug te dringen.

Flyer

Ondernemers nemen hun verantwoordelijkheid en stoppen daarom met de verkoop van messen aan jongeren. PVO Amsterdam-Amstelland heeft speciaal voor het thema ‘Wapens en Jongeren’ een flyer beschikbaar gesteld. De flyer kan hier worden gedownload. Flyer Messenverkoop-alleen-aan-18+

Brancheorganisaties steunen dit initiatief breed en roepen alle (web)verkopers van messen op mee te doen. De retailsector is begin 2022 gestart met voorlichting in de winkels. In het kader van de campagne is een toolkit samengesteld, die ondernemers stimuleert mee te doen en de boodschap ‘Messen verkoop alleen aan 18+’ in de (web)winkelcommunicatie ondersteunt. Op de site van het CCV zijn diverse materialen te downloaden, zoals bijvoorbeeld stickers.

 

Bent u geholpen met deze informatie?