Skip Navigation or Skip to Content

Lancering animatie ‘Checklist wapencontrole in de Horeca’

9 januari 2024
3 min leestijd

Dansen, uitgebreid lunchen of een ontspannen avondje aan de bar hangen; het zijn allemaal activiteiten die gasten en medewerkers van een horecagelegenheid zouden moeten kunnen genieten zonder zich zorgen te maken over hun veiligheid. Met dit in gedachten presenteert PVO vol trots haar nieuwste communicatiemiddel: een inspirerende animatievideo specifiek ontworpen voor horecaondernemers.

In deze animatie worden essentiële aspecten van veiligheid belicht, met bijzondere aandacht voor het verminderen van het risico op wapenbezit binnen de horecaomgeving. Het is van groot belang dat zowel gasten als medewerkers zich comfortabel en veilig voelen. PVO zet zich in om ondernemers de nodige middelen en informatie te verschaffen.

De animatie, die in 2 minuten een overzicht biedt, presenteert vier concrete maatregelen die horecaondernemers kunnen nemen om de kans op wapenbezit in hun zaak te verkleinen. Deze maatregelen zijn niet alleen beschreven onderaan dit artikel, maar worden nu dus ook visueel gepresenteerd in de animatievideo.

Hieronder zijn de vier maatregelen kort uiteengezet, inclusief handige links en een checklist.

1. Stel een deurbeleid en huisregels op en maak deze zichtbaar
In het deurbeleid schrijf je dat als gasten jouw zaak betreden ze zich dienen te houden aan de huisregels. In de huisregels neem je op hoe je wil dat jouw gasten zich gedragen en wat ze kunnen verwachten van jouw personeelsleden. Bijvoorbeeld dat het gebruiken van eigen consumpties verboden is en dat personeelsleden kunnen vragen aan gasten om zich te legitimeren. Maar dus ook dat het in het bezit hebben van wapens verboden is en dat gasten gefouilleerd kunnen worden.

Hang het deurbeleid buiten op, bijvoorbeeld aan de gevel van je pand. Zorg er daarnaast voor dat je huisregels zowel buiten als binnen je zaak zichtbaar zijn.Koninklijke Horeca Nederland biedt bordjes aan met standaard huis- en gedragsregels: https://www.khn.nl/tools/huisregelbordje

2. Train personeel
Personeelsleden moeten niet alleen op de hoogte zijn van de geldende huisregels, maar ook toezien op de naleving hiervan. Train hen daarom goed. Leer hen hoe ze gasten om een legitimatie kunnen vragen, welke categorieën wapens er zijn en wat de procedure is als ze een wapen aantreffen.

3. Schaf een horecakluis aan
In een horecakluis, ook wel drugskluis genoemd, kunnen aangetroffen wapens en drugs worden gelegd. Wanneer jij of een personeelslid tijdens bijvoorbeeld het fouilleren een mes aantreft, leg je deze in de kluis. De kluis, helemaal gemaakt van staal, is alleen door de politie te openen. Ook is het niet mogelijk om via de opening in de kluis, waardoor je de verboden goederen in de kluis deponeert, weer wapens en drugs uit te halen. Lees je goed in wanneer je een horecakluis aanschaft want er zijn een aantal regels aan verbonden. Zoals dat je de sleutel van de kluis overdraagt aan de politie.

4. Zoek de samenwerking op
Wapens in de horeca is een groot probleem dat niet door een streng beleid in één horecazaak is op te lossen. Door samen te werken met collega-ondernemers en met private en publieke partijen is het mogelijk de veiligheid in een uitgaansgebied te verbeteren. Platform Veilig Ondernemen kan je hierbij helpen. Lees hier meer over op: https://pvo-nl.nl/themas/gebiedsgerichte-aanpak/veilig-uitgaansgebied/ 

Checklist
De tips in dit artikel maar ook nog aanvullende tips en maatregelen die je kan nemen om wapens in jouw horecazaak te voorkomen lees je in de Checklist Wapencontrole in de Horeca:pvo-nl.nl/downloads/checklist-wapencontrole-in-de-horeca/