Skip Navigation or Skip to Content

Nazorgplan Overvallen voor professionals

Een overval is een ervaring die niet snel vergeten wordt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we een overval beschouwen als een High Impact Crime. Voor ondernemers die hiermee te maken krijgen, is het Nazorgplan Overvallen in het leven geroepen. Dit plan (stroomschema), bedoeld voor professionals, heeft tot doel het gevoel van veiligheid te herstellen en herhaald slachtofferschap bij ondernemers te voorkomen.

Gedeeld initiatief
Het Nazorgplan Overvallen is een initiatief van het RPCAA (Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland). Hierin hebben de politie, gemeente, Slachtofferhulp Nederland en het OM zich gezamenlijk gecommitteerd aan het terugdringen van criminaliteit gericht op ondernemers. Binnen dit samenwerkingsverband neemt elke partner zijn eigen rol op zich;

  • De politie is verantwoordelijk voor het opnemen van verklaringen of aangiftes, houdt ondernemers indien gewenst op de hoogte van de voortgang van de zaak en zorgt indien nodig voor aanvullende beschermingsmaatregelen. Bovendien doet de politie er alles aan om verdachten op te sporen.
  • De gemeente verstrekt onder andere informatie over subsidies, biedt gratis veiligheidsscans voor advies over preventieve maatregelen en organiseert trainingen.
  • Slachtofferhulp Nederland helpt onder andere bij het in kaart brengen en verhalen van de schade, verstrekt informatie over schadevergoedingen, helpt bij het indienen van aanvragen, biedt informatie en ondersteuning bij juridische procedures en verwijst indien nodig door naar andere instanties zoals huisartsen, maatschappelijk werkers of rechtshulpverleners.
  • Het Openbaar Ministerie begint een strafzaak wanneer een verdachte is opgepakt, informeert over de voortgang en de uitspraak van de zaak en wijst ondernemers op hun rechten, zoals het indienen van een verzoek tot schadevergoeding en het verstrekken van mondelinge of schriftelijke informatie.
    Neem ook als wijkagent je rol op

Wijkagent
De wijkagent heeft een cruciale rol bij het initiëren en inventariseren van nazorg voor slachtoffers van overvallen. Het bezoek aan een getroffen ondernemer en het gezamenlijk invullen van het template zorgen ervoor dat het volledige nazorgproces in gang wordt gezet, waarna alle partners hun rol kunnen vervullen.

Meer weten?
Wil je als profesional meer weten over het Nazorgplan Overvallen? Wij informeren je graag. Je kunt hier vrijblijvend contact met ons opnemen.

Downloads