Skip Navigation or Skip to Content

Koninklijke Horeca Nederland – regio Amsterdam

Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam (KHN Amsterdam) vertegenwoordigt bijna 1.700 horecabedrijven in de hoofdstad. KHN Amsterdam is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente en andere stakeholders. Het lokale horecabeleid wordt nauwgezet gevolgd, waarop invloed wordt uitgeoefend. KHN Amsterdam waakt ervoor dat het college de economische belangen en sociale aspecten van de gastvrijheidsbranche niet uit het oog verliest.

Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam