Skip Navigation or Skip to Content

Ondernemersvereniging Amstelveen

De Ondernemersvereniging Amstelveen is opgericht in 1990 en is in 30 jaar uitgegroeid tot een actief, professioneel B2B ondernemersnetwerk. Pro-actief, warm, levendig en verbindend zijn de kernwaarden van Ondernemersvereniging Amstelveen.

Voornaamste doelstellingen:
1. Het bieden van een netwerk voor ondernemers in Amstelveen.
2. Behartigen van de belangen van ondernemend Amstelveen, in het bijzonder van de OA-leden.
3. Functioneren als signalerings- en kennisoverdrachtspunt voor de leden.

Meer voor Elkaar

Om deze doelstellingen te realiseren wordt onder de noemer ‘Meer voor Elkaar’ een scala aan bijeenkomsten met een informeel, informatief, interactief of sportief karakter georganiseerd. Daarnaast bieden intensieve contacten met de gemeente Amstelveen, andere ondernemersverenigingen in de regio, de Kamer van Koophandel, MKB en VNO-NCW de leden een lokaal en regionaal platform met interessante mogelijkheden om ook buiten de OA-grenzen te netwerken.

Meer informatie op de website van de Ondernemersvereniging Amstelveen, klik op de link hieronder.

Ondernemersvereniging Amstelveen