Skip Navigation or Skip to Content

Ondernemersvereniging Westpoort

De Ondernemersvereniging Westpoort wil als advies- en overlegorgaan een bijdrage leveren aan duurzame economische groei door te komen tot onderlinge consensus over lokale, regionale en nationale onderwerpen die van sociaaleconomisch belang zijn en te doen hebben met het omvangrijke ondernemersgebied Westpoort. De vereniging streeft hierbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Visie
De visie van Ondernemersvereniging Westpoort staat voor solidariteit, economische groei, werkgelegenheid en het genereren van welvaart. De vereniging doet dat door toekomstperspectief, kennis, ervaring & invloed te delen en elkaar waar mogelijk te versterken.

Kernwaarden
De kernwaarden van de Ondernemersvereniging zijn:

  • ‘Samen Sterker’
  • daadkracht
  • initiatiefrijk
  • oprecht
Ondernemersvereniging Westpoort