Skip Navigation or Skip to Content

Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties

Het dagelijks bestuur van de Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD) vertegenwoordigt de aangesloten ondernemers bij overheden en overlegorganen die lokaal en regionaal van belang zijn. De belangen van de retailers in Amstelveen staan centraal. Door actief aanwezig te zijn worden beleidsvoornemens in het voordeel van de leden beïnvloed.

Met de introductie van de lokale betaalkaart het Amstelveens Cadeau helpt de vereniging daadwerkelijk de consumenten-bestedingen te verhogen bij haar huidige en toekomstige leden.

Een groot aantal retail ondernemingen in Amstelveen is lid van de VAD. De Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Kostverlorenhof en de winkeliersvereniging van winkelcentrum Westwijk zijn collectief lid van de vereniging.

Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties